Selecteer een pagina

Schot Infra BV heeft onlangs van VMS Machines een nieuwe Roadprinter Eco Bestratingsmachine in ontvangst genomen.

                                                                                                                     

De RoadPrinter is een machine waarmee je de hele straat met een breedte van 1 tot 7 meter in één keer perfect kunt (her)bestraten. De randafwerking wordt direct mee gelegd, dus geen knipwerk achteraf. Door de solide constructie is de RoadPrinter niet onderhoudsgevoelig. De RoadPrinter is elektrisch (geluidsarm) aangedreven. Door middel van het wegvolgsysteem wordt m.b.v. een sensor de trottoirband of streksteen exact gevolgd.

De RoadPrinter Eco bestratingsmachine, is 100% elektrisch.

Een belangrijke reden om de RoadPrinter Eco versie te ontwikkelingen is, dat deze bestratingsmachine bedrijven nog beter in staat stelt MVO en duurzaam te ondernemen met tevens een positief effect op de CO2 footprint. Daarnaast is door het gebruik van een Lithium-Ion accu het gebruik van een generator niet meer nodig.

De RoadPrinter Eco maakt gebruik van speciale tracks van 300 mm breed met dubbele flens onder-rollen, 8 per track, dus 16 in totaal. Voor dit systeem is gekozen om het gewicht van de machine zo goed mogelijk over de tracks te verdelen voor een optimale bodemdruk.

De voordelen

  • Géén brandstof verbruik (80% van de draaiuren zijn verlies!).
  • Géén lawaai van een brandstof motor.
  • Géén onderhoud.
  • 4x sterker dan conventioneel.
  • Perfect op elkaar afgestemde motorisering / besturing en dus minder storingsgevoelig.
  • Géén rondslingerende kabels.
  • 3x snellere transportstand.

4 meter basis, uit te bereiden tot 7 meter

De RoadPrinter Eco is standaard deelbaar. De totale breedte is 7 meter (optioneel). De basis van de machine wordt gevormd door een vast deel van 4 meter. Al naargelang de wens van de eindgebruikers kunnen, zowel links als rechts van de machine, losse delen van 0,5 meter tot 1,5 meter worden gemonteerd. Erg handig voor de smallere straatjes of de brede wegen.

De werking

De RoadPrinter is een machine waarmee je de hele straat met een breedte van 1 tot 7 meter in één keer perfect kunt (her)bestraten. De randafwerking kan direct worden mee gelegd. Voordeel hiervan is, dat de straatmaker niet achteraf nog eens op de knieën moet om alles aan te werken. Door de solide constructie is de RoadPrinter niet onderhoudsgevoelig. De RoadPrinter is elektrisch (geluidsarm) aangedreven en krijgt zijn voeding van een Li-ion accu. De machine regelt de sturing zelf. Door middel van de sensor wordt de trottoirband of streksteen exact gevolgd.

Subsidie MIA en Vamil

Veilig en duurzaam werken zijn thema’s waar de overheid momenteel volop in investeert. De RoadPrinter Eco draagt met zijn elektrische aandrijving en gebruiksvriendelijke besturing op innovatieve wijze aan deze thema´s bij. Dat ook de overheid hiervan overtuigd is blijkt uit het feit, dat gebruikers van de RoadPrinter Eco direct recht hebben op subsidie .

Share This